Film promocyjny firmy Netmatic!!!

Wraz z firmą Domiq nagraliśmy film promujący rozwiązania inteligentnego budynku oparte o urządzenia oferowane przez Domiq.
Film pokazuje jak przy pomocy produktów Domiq można integrować instalacje inteligentnego budynku.
Przedmiotem pokazu są możliwości integracji systemów LCN i Satel przy użyciu modułów Domiq oraz szerokie możliwości uzupełniające funkcjonalność tych rozwiązań. 
Sceną do prezentacji naszych możliwości są autentyczne obiekty i funkcjonujące w nich, wykonane i oprogramowanie przez nas instalacje.