Instalacje alarmowe.

Image

 Porównując system alarmowy z wartownikiem, można byłoby powiedzieć, że centrala alarmowa jest mózgiem wartownika. Bez niej system nie jest w stanie działać. To tu trafiają wszystkie informacje zbierane przez inne urządzenia. Są one następnie przetwarzane i na ich podstawie podejmowane są odpowiednie decyzje dotyczące dalszych działań. O tym, jakie to będą działania, decydujemy odpowiednio programując centralę. Ze względu na swoje znaczenie, centrala alarmowa powinna być jak najlepiej strzeżona i niedostępna dla potencjalnego włamywacza. Jeśli zdołałby on w szybkim czasie odnaleźć i unieszkodliwić centralę, to nawet najlepszy system alarmowy okaże się nieskuteczny.

Aby system alarmowy działał zgodnie z naszymi oczekiwaniami, musimy mieć możliwość komunikacji z centralą alarmową. Nasz wartownik potrzebuje instrukcji jak ma reagować w zaistniałej sytuacji Do tego celu służą manipulatory. Manipulator umieszczany jest zwykle w miejscu łatwo dostępnym. Przy jego pomocy możemy wydawać centrali różnego rodzaju polecenia, wśród których podstawowe to załączenie i wyłączenie czuwania. Możemy dowiedzieć się o alarmach, awariach oraz innych zdarzeniach, które zarejestrował system. Wreszcie przy pomocy manipulatora możemy centralę zaprogramować. Obecnie najbardziej popularne są dwa rodzaje manipulatorów: typu LED, które komunikują się za pośrednictwem diod LED i typu LCD, które komunikują się również za pośrednictwem tekstów wyświetlanych na wyświetlaczach LCD. Te ostatnie, z uwagi na możliwość przekazywania komunikatów tekstowych, są łatwiejsze w obsłudze i bardziej przyjazne użytkownikowi.Czujniki w systemie alarmowym dostarczają informacje do centrali alarmowej. Pełnią one rolę zmysłów systemu alarmowego. Bodźce, które za ich pośrednictwem docierają do centrali alarmowej, czyli mózgu, pozwalają systemowi reagować i działać. Jeśli w otoczeniu czujki zdarzy się cokolwiek, co zgodnie z programem centrali alarmowej zostanie zinterpretowane jako zagrożenie, centrala alarmowa wyda rozkazy odpowiednim urządzeniom, aby te podjęły określone działania. Wyróżnia się wiele rodzajów czujek:

  • Czujki podczerwieni (aktywne i pasywne),
  • Czujki zbicia szkła,
  • Czujki magnetyczne,
  • Czujki ultradźwiękowe,
  • Czujki mikrofalowe,
  • Czujki wibracyjne

Ostatnio często stosowane są czujki dualne np: czujka podczerwieni pasywnej + czujka mikrofalowa. Dużą zaletą czujek dualnych jest większa odporność na zakłócenia ( alarm jest wywoływany tylko w wyniku jednoczesnego spełnienia kryterium alarmu w obu czujkach).Sygnalizatory mogą być różnego typu: optyczne (czyli wykorzystujące sygnalizację świetlną), akustyczne (czyli wykorzystujące sygnalizację dźwiękową), czy też optyczno-akustyczne (czyli łączące obie te formy). Mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz budynków. Ich zadanie pozostaje zawsze to samo: w wyraźnie dostrzegalny sposób poinformować o zaistnieniu sytuacji alarmowej.Sygnalizacja alarmu przy pomocy dźwięku lub światła, choćby najbardziej spektakularna, nie rozwiązuje jeszcze problemu włamania. Tym bardziej, że w czasie włamania możemy być nieobecni w domu, czy jakimkolwiek innym chronionym przez system alarmowy obiekcie. Ponadto w systemie alarmowym może wystąpić awaria lub jakiekolwiek inne zdarzenie, które z naszego punktu widzenia jest na tyle ważne, że chcemy być o nim poinformowani. Dlatego zaawansowane systemy sygnalizacji włamania i napadu wyposażone są w mechanizmy i urządzenia służące do monitoringu i powiadamiania. Funkcje monitoringu i powiadamiania są realizowane za pośrednictwem linii telefonicznej. Idea monitoringu telefonicznego polega na wysyłaniu przez centralę alarmową odpowiednich sygnałów do stacji monitorującej, czyli do urządzenia odbiorczego. Zazwyczaj obsługę monitoringu oferują agencje ochrony, gdzie informacje zbierane przez stację monitorującą są na bieżąco analizowane i gdzie podejmowana jest decyzja o konieczności ewentualnej interwencji. Funkcja powiadamiania realizowana jest przez centralę alarmową przy pomocy komunikatów głosowych odtwarzanych przez syntezery mowy lub komunikatów tekstowych wysyłanych w odpowiednim formacie na pager czy też w formie SMS na telefon komórkowy. Dzięki temu właściciel systemu alarmowego lub upoważnione przez niego osoby, mogą być na bieżąco informowane o alarmach lub innych wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie.


Innym sposobem komunikowania się z systemem alarmowym jest podłączany w razie potrzeby komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Rozwiązanie to ma tę zaletę, że monitor komputera daje o wiele większe możliwości wizualizacji, a obsługa staje się bardziej intuicyjna. Możliwość obsługiwania systemu alarmowego z pomocą komputera jest szczególnie przydatna przy dużych obiektach takich jak biurowce, magazyny, itp., gdzie znaczna jest liczba chronionych pomieszczeń i osób uprawnionych do poruszania się po nich.

Chcąc, by system alarmowy realizował inne funkcje - poza ochroną życia i mienia – możemy wybrać bardziej zaawansowane centrale alarmowe. Ich atutem jest mnogość funkcji, m.in. obsługa zamków szyfrowych, prowadzenie monitoringu oraz realizacja zadań związanych z automatyką domową. Zdalne sterowanie urządzeniami podnosi komfort życia oraz obniża koszty zużycia energii. Dodatkowo czyni mienie bardziej bezpiecznym, gdyż np. pozwala na symulowanie obecności domowników poprzez sterowanie oświetleniem i roletami, co może odstraszać potencjalnych włamywaczy. Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, a nawet automatycznym zraszaniem ogrodu możliwe jest zarówno przy pomocy telefonu stacjonarnego i komórkowego.