Uwaga
  • Lack of access rights - File '/../../netmatic/images/stories/miernik.jpg'

Pomiary elektryczne.

Firma Netmatic s.c. wykonuje pomiary we wszytskich układach sieci (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT) w instalacjech jedno i trójfazowych do 1kV.

Aby prace kontrolno-pomiarowe w jak najmniejszym stopniu utrudniały codzienną eksploatację budynku, zawsze ustalamy czas wykonywania takich prac z inwestorem w dogodnym dla niego okresie.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach uzyteczności publicznej, halach magazynowych, biurowcach, warsztatach i innych budynkach gdzie eksploatowane są instalacje elektryczne NN w zakresie:

- pomiar ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie (pomiar impedancji pętli zwarcia - dawniej zwany pomiarem skuteczności zerowania);

- pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych;

- pomiary rezystancji izolacji;

- pomiary stanu instalacji odgromowych;

- pomiary natężenia oświetlenia;